متشنج..

متشنج که می گن اگه فقط شنیدید که چه بهتر.. همون بهتر که نبینید..

ولی اگه دیدید باید بگم سفرما همونطور بود..

نه اینکه سفر متشنج باشه ها نه..

بلکه منزل پدری.. و همه چیز و همه کس متشنج بود...

سفر مسخره ای بود..

دنیای مسخره تر...

اینقدر تو خودم گریه کردم هااااااااا.. اشکهام تو ماشین سر ریز شده بود..

جز به خاطر فرگل انگیزه و حالی برای خندیدن ندارم..

...........

برا همه دعا کنید..

پدر گللللللللللم .. خیلی گلییییییی...

برا پدر نامه نوشتم... اشکهام در اندرون رستوران هم ناخودآگاه می امد...

حال نوشتن هم ندارم...

صغری خانم هم امده.. ولی نیست.. رفته منزل برادرش!!!!!!!!!!!  بعد هم می رود پی گردش هایش.. بعد می آید اینجا.. هر چند می دانم رفتار هر کسی به خودش مربوط است .. ولی صغری امروز با معصوم خوبی نکرد...

معصوم جانم که اینقدر دوستش دارم از کی داشت ریز ریز و بی صدا گریه می کرد...

می دانم جای تو نبودم صغری.. ولی من اگر بودم خواهر دلسوز پاره تنم را اینگونه تنها نمی گذاشتم...

حالا درست که قرار است تو هم همسردار شوی صغری جان.. ولی کمی معصوم جان من را دریاب .. درمی یابیدی..

برای اولین بار است که از آمدن صغری خوشحال نیستم...

معصومم را تنها گذاشت و آمد... دل من را شکست.. نمی توانستم بهش بگم نیا .. بد بود.. دل گرفته می شد کلا نمی امد...

خدایا یا یک جوری شر این پسره نفهم که قرار است شوهر معصوم شود را از سرمان کم کن.. یا ادمش کن...

همسر اینده اینقدر نفهم نوبرانه است...

بی جنم بی جربزه..

همچنان گریه می کنم.. پس بی خیال تا بعد

/ 1 نظر / 5 بازدید
نـانـا

هرچند یه پاره استخون بیشتر نیستم، ولی بالاخره شونه هامم استخون دارن که! بیا سرتو بذار رو شونه ی خودم، هر قدر دلت می‌خواد گریه کن! من اصلا بهت نمی‌گم گریه نکن و این حرفها... تازه خودمم باهات گریه می‌کنم... [بغل]