سفر

می ریم سفر

تفریحی امیدوارم

به قصد تفریح میریم

از حالا که اعصابم خورده

شارژر دوربینم و کارت بانکیم پیدا نمی شه

اصاب مصابم تعطیله

گفته باشم

دوباره میام

به وبلاگ دخترکم هم خواستید سر بزنید

/ 1 نظر / 15 بازدید
aram

ÈÇ ÓáÇã ÈÑÇí ÍãÇíÊ ÇÒ ßæÏßÇä ÚÖæ ÓÇíÊ ÔæíÏ www.childnewss.com