سیبک تو چشم...

سیبک خانوم خیلی و چشمه.. هم خودش هم انگشتاش.. هم پاهاش...

امروز خانومانوم ها رو زیر میز اتو باباش ژیدا کرد...

دخترم ‍زیر تلویزیونی رو می کشه.. رو .. الام بیدارهنمی ذاره تایپ کنم...

من برم..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید