انواع چاقی!!!

بعضی از افراد چاقیشون عین سیب..

بعضی از افراد چاقیشون عین گلابیه..

........

خودم رو تو آینه ورانداز می کنم..

از اینطرف گلابیم..

از اونطرف هم سیب..

می گم من یا چاق نیستم یا چاقیم منحصر به فرد..

عزیز جون می گه تو شاید سیب و گلابی باشی ولی به نظر من هلویی.

......

با این اوصاف پیدا کنید پرتقال فروش را؟

جواب: پرتقال تو مسئله مطرح نشده بود!!!!!!!!!!

 

...........

پ ن بی ربط: با دیدن بچه کوچه از نوع زیر ١.۵ و مخصوصا نوزاد.. دلم چنان قنج می رود که دلم بچه می خواهد..

امروز یه جفت نوزاد ناز نازی ٢ روزه دیدم..

بعد یه بچه ١٠ ماهه که رو میز رستوران چار دست و پا می رفت..

و باز تو فکرم گفتم ای خداااااااااااا.. خیلی کلکی که نذاشتی با این احساسات مادرانه نسل ادمیزاد انقضا پیدا کنه.. اوه ببخشید منقرض بشه :)

...............

از بیمارستان عرفان قدم زدم تا میدون سرو..

از میدون سرو تا سر دادمان تاکسی نشستم..

از تقاطع دادمان و پاکنژاد تا بیمارستان آتیه و بعد با حس خوشایندتری تا شرکت پیاده رفتم..

تو تمام طول راه از چپکی ادرس دادن عزیز جون خان به اژانسیه هم خندیدم هم حرصم گرفته بود..

یه خانم تو مسیر با چهره عصبی خندان اگه دیدید من بودم:)

/ 4 نظر / 4 بازدید
نـانـا

[ماچ][لبخند] بی زحمت بیا چاقی منم کشف کن!‌ نه سیبم، نه گلابی، نه حتی هلو!! کیستم من؟ چیستم من؟ به که مانم؟ به چه نامند مرا؟ من ِ من کیست؟ ... -- گم شدم سیبی! دارم گم تر هم میشم.. غرق له مچاله خسته داغون سیبی... [نگران]

سیب مهربون

عزیز من چاقی تو رو نمی شه کشف کرد چون شما خوش تیپی.. ولی اگه یه روزم چاق شی می شی سیب..(از این جهت یه پله از من عقب تری) بعد هم هلووووووووو و اینها که بودی و هستی.. دیگه چی داری من کشف کنم؟[ماچ]

بهزاد

خوش به حالتون کمی شما حالا چاقین[شوخی] من بیچاره چی بگم اینقدر لاغرم شدم شبیه کدو سبز شدم [افسوس]