ديجی جوک

به تركه خبر ميدن: بابا شدي. تركه ميگه به زنم نگين كه ميخوام سورپرايزش كنم.

زن رشتيه ميخواسته تنها بره خارج، اجازه شوهرشو مي‌بره، ميگن: قبول نيست، شمابايد استشهاد محلي بياريد.

تركه ميره آمريكا، يه زن خراب مي‌بينه، ميگه: چند؟ زنه ميگه: پنج دلارهمينجا، ده دلار تو پارك، بيست دلار خونه، پنجاه دلار هتل! بنده خدا پنجاه دلارميده. زنه با خوشحالي ميگه: اي ول، هتل؟ تركه ميگه: نه، ده بار همينجا!

لره ميخواسته ترتيب گاوشو بده، گاوه ميگه: ما، ما! لره ميگه: خفه‌شو، اولما، بعد تو!

بچه اصفهانيه توي امتحان بيست مي‌گيره. باباش ميزنهتوي گوشش و ميگه: خاك بر سرت كنن، با نمره 10 هم ميشه قبول بشي، حتما بايد اين همهخودكار حروم مي‌كردي؟

خرسه به يكي حمله ميكنه و ميگه: ويا  وخوام وخورمت! طرف ميگه: اِ؟ ميه تونم لري؟ خرسه ميگه: ها، ما حيوونا همه لريم، وجز خر كه تركه!

تركه خانوم بلند ميكنه، بهش ميگه: بايد عين زنم حال بدي ها. زنه ميگه: يعني چطوري؟ ميگه: مجاني.

 

اينها هم يه جور ديگه‌ي جوك هستن كه خودتون حال دادين.

مينو:

 اصفهانیه یه پوسته موز ميبینه میشینه کنار موزه.  میگن: چرا اینجا نشستی؟ میگه: آخه میخوام فکر کنند من این موزو خوردم.

اصفهانی رو ميخوان زجر بدند، ميبندنش به تیر برق و بهش ميگین: کوچه اونطرفی شام میدند.

/ 0 نظر / 6 بازدید