۱ـ بهترین روز سال 88:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! نمی دونم
۲ـ بهترین هدیه ی سال 88:
!!!!!!!!!!!!! نم یدونم
۳ـ بهترین سفر سال 88:
سفر... این یعنی چی.. هان مشهد رفتیم.. قسمت هواپیماش جالب بود به خاطر فرگل...
۴ـ بهترین کتاب سال 88:
برو بینیم حال نداریم..
۵ـ بهترین دوست سال 88:
تو امسال با کسی دوست نشدم...

۶ـ بهترین کارسال 88:

!!!!!!!!!!
۷ـ بهترین غذا ی سال88:

!!!!!!!!!!!!

۸ـ  بهترین فیلم سال88:

همین اخریه یکشنبه غم انگیز الان یادمه.. یک یدیگه هم بود یادم نیست اسمش

۹ـ بهترین پست سال 88:

!!!!
10ـ بهترین درس سال 88:

اینکه خر بودن لازمه زندگیه

11ـ بهترین اتفاق  سال 88:

؟؟!!!!!!!!


12ـ بهترین دعای سال 88:

خدایا حس خوشبختی و خوبی رو به من برگردون...کمک کن مادر خوبی برا فرزندم باشم.. همسر خوبی برا عزیز جون... دوست خوبی برا جفتشون.. فک و فامیل هم عاقبت به خیر باشن.. و به ما کاری نداشته باشن..

خانواده ام در پناه خودت حفظ کن... خدایا دوستت دارم.. دوستمون داشته باش..

یادت نره وبلاگمو بخونی.. حتی اونهاییکه تو دلم می نویسم..

/ 0 نظر / 4 بازدید