میهمان داریم..

همچنان بیمار داریم.. میهمان داریم..

بشور بپز جمع کن بخور ..

بخور..

بخور...

بعد چاق شو بترک...

اینه سرنوشت هر روز ما...

قربونتون سیبی چاق .. خانه دار...

البته به اون همه سرنوشت روزانه سوار آژانس شو برو دکتر و برگرد رو هم اضافه کنید..

/ 1 نظر / 4 بازدید
نـانـا

خداوند صبر شدید عنایت فرمایند! قشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگ می‌فهمم چی میگی!