سوتی هايه من ۱۹/۹/۸۵

سوتی هایه امروز من در داخل نهار خوری به ثبت رسیده:

**در حالی که بلند بلند حرف می زنم:

دلم میخواد داد بزنم تا گوشم به آمریکا برسه.

ترجمه: دلم می خواد داد بزنم تا صدام به آمریکا برسه.

**دومیش همین الان از ذهنم پرید.

/ 0 نظر / 4 بازدید