گل بود به سبزه نيز آراسته شد!!!!

سلام خوبین...

خوبم مرسی...

خوش گذشت آخر هفته؟

حالا براتون میگم...

بذارین این موضوع رو بگم. بعد ماجرا یآخر هفته رو می نویسم...

راستی یه نکته ای..  اگه تو دلت گفتی ، سیبی حالا کی تو رو تحویل میگیره... احوالپرسی میکنی این حرفها...

برا شما که تشریف میارین وبلاگ بنده باید توضیح بدم که... من درسته از تشریف فرمایی شما خوشحال میشم.. ولی اینکه برا یکی می نویسم عادتمه...

وقتی خودم می خونمش .. احساس می کنم.. خودم با خودم راحت دارم حرف می زنم.. و یه عالم دلیل دیگه...

پس خیلی تو دلت نخند.. دل درد میگیری...

بریم سر اصل مطلب...

یادتونه که من کمرم درد میکنه... یادتونه که هر روز این ام ار ایم رو با این عکسم رو جا یم ذارم وهنوز نرفتم به دکتر نشون بدم...

یادتونه که پنج شنبه ای داشتم از درد می مردم...

یادتونه دیگه این پا و کمرم داشت می مرد...

دیروز بعد یه عالم کار  تو خونه.. و با کمری درد ناک رفتم... این کف حموم رو بشورم  تا نخوریم زمین...آخه  یه کم لیز شده بود...

تازه عزی دلم هم صبح ها میره دوش میگیره.. ... بعدش خوب خواب آلوده دیگه.. یه موقع بخوره زمین من چه خاکی تو سرم کنم...

رفتم تو حموم... و در یه حرکت غافلگیرانه.. پام لیز می خوره ... البته به علت وجود مواد شوینده در سطح زمین...

و همچین می خورم زمین ... همچین می خورم زمین... نصف تنم داغون میشه...

حالا شانس اوردیم.. این وسیله مسیله تو حموم.. اعم تیغ و قیچی و این حرفها.. تو جای  خودشون یه جایی میان زمین و اسمون قرار داشتن...

منم البته در یه حرکت حساب شده.. خودمو چرخوندم.. با سمت چپم خوردم زمین...

سرمم به جایی نخورد...

اونم خدا بهم رحم کرد...

وگرنه الانه تو کما بودم...

خلاصه خدا رحم کرد جاییم نشکست...

ولی از بس درد دارم که حد نداره...

این دست چپم تا مچم درد می کنه...

و بازوم از دیروز همینطور هی می سوزه و درد می کنه و داره کبودتر میشه...

دیشب تا صبح جون دادم...

الان هم دارم جون میدم...

خلاصه الان هر دوطرف کمرم درد می کنه...

تازه عزی جون کلی دعوام کرده... اصلا هم بعدش یادش رفت ازم دلجویی کنه... منم بهش گفتم دیگه هم نمی گم کجام درد میکنه.. و باهات قهرم تا روز قیامت!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید