فقط ۷۰۳۰۰۰ تومن ...

داستان زیر کاملا واقعی است ... اما جهت حفظ امنیت ارقام آن من درآوردی است... به عبارتی ساختگی می باشد.........

من: عزیزم شنیدم عیدی هاتون رو دادن ....

عزیز جون: اره دادن...

من : کمی پول نیاز دارم.... با داداشی فردا می خوام بریم بازار.

عزیز جون: خوب و.....من  من .............. من برای این پول برنامه ریزی کردم ..برایه اجاره خونه نیاز دارم... حقوق اسفندم همه اش مال تو خوبه؟

من: نه... حاب حقوق اسفند جداست...ضمناً منم برا این پول تو برنامه ریزی کردم برا خرید از بازار نیاز دارم.... خودت گفتی ناز من هرچیزی دوست داره برا خودش بخره.. اصلا من باهات قهرم..

عزیز جون: خوب عزیز م ناراحت نشو چقدر نیاز داری برات از عابرم بردارم...

من: با ناز و لوس کردن خودم... تقریبا یا دقیقا...

عزیز جون: دقیقا.... در حال حاضر...

من: حدود ۷۰۳۰۰۰ تومان... نه دقیقاً ۷۰۳۰۰۰ تومان..

عزیز جون: (به ترتیب این شکلی شد)100.gif229.gif48.gif48.gif39.gif 245.gif 246.gif 58.gif  

عزیز جون: بدجنسو تو نشستی همه دریافتی ه ایه منو این ماه با عیدیم حساب کردی و جمع کردی.. تازه از اون ۳۰۰۰ تومن هم نگذشتی؟!!!!!!!!   58.gif

من: با عشوه شتری...نه ... من واقعاً این پول رو نیاز دارم ....... بقیه مطلب هم نمی تونم بنویسم چون کمی مربوط به رتق و فتق امور میشه و از اونجایی که اینجا زن و بچه میان خوبیت نداره...39.gif40.gif

/ 3 نظر / 4 بازدید
نان

سلام سيب جونم حالا بداخلاق نشو ديگه خوب باشه حالا که اصرار ميکنی آشتی !!‌خوبه ؟ باشه منم از اين به بعد هر وقت اومدم نظر ميدم بهت !! قول ميدم که نظر بدی بهت نداشته باشم !! آشتی ؟؟

نانا

اسمم نصفه تایپ شده بود

سميرا

تو واقعاً مي خواستي همچين بلايي سر عزيز جونت بياري ؟!