سوتی هايه من

قدیم ها که سیب کوچولو 89.gif خیلی کوچیکتر بود،300.gif   یه بار که رفته بودن خونه پسر عموش، موقع نهار که میشه و همه مثل قوم تاتار مشغول غارت سفره بودند91.gif ، سیبویه ما تصمیم میگیره برا خودش آب بریزه.173.gif

لیوانهایی که تو سفره بود یه ش کل عجیبی داشت. ضمنا سفالی هم بود.

خلاصه اینکه سیب مهربون شروع میکنه به ریختن آب تو لیوان و میبینه که از یه جای نامعلومی آب تو سفره راه افتاده. بعد متوجه میشه که اشکال از خودشه سریع پارچ رو میزاره رو زمین و ابهایه دم دستش رو به ضرب دستمال و .. مهار میکنه.

لیوان رو برمی داره میبینه ای دل غافل این لیوانها سرش بسته است.293.gif

و می فهمه که ای بابا تقصیر اون نبوده که آب ها تو لیوان نرفته و رو سفره ریخته. و از اینکه نباید دیگه شرمنده بشه خوشحال میشه و به روی خودش نمیاره.

در همین فکر بود که متوجه ته لیوان میشه. لیوان رو بر می گردونه و با تعجب 48.gif100.gif و صدای بلند و یه صدای خندان میگه : ای بابا لیواناتون هم سرش بستس هم تهش سوراخه. در هر صورت آب می ریخت تو سفره....42.gif 

هنوز حرفش تموم نشده بود که همه از خنده ریسه رفتن . 58.gif58.gif58.gif58.gif58.gif58.gif چند نفر هم نزدیک بود خفه بشن.65.gif

/ 3 نظر / 4 بازدید
تهنا

سلام وب قشنگی داری مطالبت هم قشنگن اگه خواستی به منم سربزن موفق باشی

آرزو@مهرنوش

سلامی دوباره .ما دو پشت کنکوری قبلا به وبلاگت نظر داده بوديم .خيلی وبلاگ با حالی داری سليقت مثل ما دو پشت کنکوری می مونه ولی اميدوارم که پشت کنکور نمونده باشي.سری هم به ما بزن.