مامان خوب

من باید مامان خوبی باشم.

دلم واسه دخترکم می سوزه

من باهاش بازی زیاد نمی کنم. خیلی با هم حرف نمی زنیم.

چرا من همه فکرمو متمرکز بزرگ کردن و تربیت دخترم نمی کنم

من باید مادر خوبی باشم

من باید امروز دخترکم ببرم بگردونم تا یه روز خیلی خوب باشه واسش

دخترک خوب و شیرین من من عاشقتم. ببخش منو که مامان بدی هستم

/ 3 نظر / 38 بازدید