دارم از فضولی می میرم

آخری نفهمیدم این داداش سومی و دومی که همدیگر رو ملاقال کردند چی به هم گفتن و شنیدن.

می گم مطمئن باشید من اگه برم جهنم هیچ وقت نمی گم که هیزمش تره.

می گم که چرا هیزم میریزین از انرژی هسته ای استفاده نمایید.04.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید