تولد ته دیگ

امروز تولد یه خل و چل دیگست

خواهرمو میگم

شوخی کردم خل و چل که نیست کنکذه ست

باز شوخی کردم

اصلا کی با شما شوخی داشت

من با ته تغاری خونمون بودم

به شما که اینجا نمیان هیچ ربطی هم نداره

/ 0 نظر / 4 بازدید