اندازه خیابون دوست دارم!!!!!!!!!!!!

دخترم منو دوست داری؟

آیه ماماااانی جونم

چقدر دوسم داری؟

اندازه خیابون!!!!!!!

........

با اینکه نمی دونم اندازه خیابون چقدره ولی قند تو دلم آب می شه..

................................

مامااااااااااان... هاپو روشن کن صدا کنه .. بعد بهش بگو انینا نماس می خونهصدا نکنه.. دعباش کن..

........................

مامان فرررررررررردا برام بستنی می خری؟

........................

مامان بیا لوبیلا پلو درست تردم.. بخورش.. بیفرما

............

با آهنگ توبی.. تو بغل امن عزیز جون خان داریم عشقولانه مثلا تانگو می رقصیم..

آهنگ توبی همون آهنگ همه چی آرومه..من چقدر خوشحالم که تو آلوین و سنجابهای ٢ می خونه...

یه نفر تو پای ما می پیچه.. و خودش و اون وسط جا می کنه.. با دستهای باز .. بغلش می کنیم گردن جفتمون رو بغل می کنه و و بوسمون می کنه.. و با ما م یرقصه..

.................

اینقدر این آهنگ همه چی ارومه رو دوست داره که نگو..

.................

الو سلام مهندس.. اوبی؟ تار نداری؟ اودابس..

(ادای باباشو در میاره)

........

از صبح داستان رستوران و جوجه کباد برامون تعریف می کنه..

و اخرش با وجود اینکه شام داشتم می ریم رستوران..

برا غذا نمی ره رستوران دخترم.. فضاشو دوست داره که عین عروسیه..

/ 2 نظر / 4 بازدید
نـانـا

منم اندازه خیابون دوستت دارممممم [بغل][ماچ]