بدون عنوان

سلام

شب به خیر

حالتون خوبه؟

من هم بد نیستم...

عزیز جونم زنگ زده می گه چرا نرفتی؟

شما بگین من چی بهش بگم که ناراحت نشه...

مجبور بودم بمونم تا بیاد دنبالم...

امروز کمی دلم شور میزنه خوب....

یهکار دستمه که روانیم کرده...

اخه من چطو ر می تونم یه عالمه مطلب رو تو یه صفحه پاور پوینت جا کنم؟

تازه مطالبش خوانا باشه...

/ 1 نظر / 3 بازدید
رسول

سلام سيب مهربون اميدوارم قبل از اينکه کاری دست خودت بدی و خدای ناکرده زبونم لال یه وقت روانی بشی يه لطفی بکنی و ما رو لينک بدی درسته تازه کاريم ولی قول می ديم آفت های کم آزاری برا درخت سيبت باشيم قربانت