شوهر با کلاس من!!!

عزیز جون داشت ماجرایی رو تعریف می کرد وسط حرفش گفت که رفتم بنزین بزنم... تو  پمپ بنزین ...  .. یه آقایی کیسه زباله می فروخت.. بعد عزیز جون خان ازش کیسه زباله خرید.. البته مجبوری.. دوهزار تومن داد.. و بقیه اش رو هم نگرفت...

ما از دیروز کیسه زباله نداریم.. وسط حرفش پریدم و گفتم پس کجاست؟

گفت انداختم دور..

می گم چرا.. میگه آخه فله بودو با دست بسته بندی کرده بود... کثیف بود..

میگم اخه ننه قربونت بره.. کیسه زباله رو که نمی خوردیم .. میخواستیم توش آشغال بریزیم..

/ 4 نظر / 5 بازدید
آی آر آموزش

[تعجب][قهقهه][نیشخند][زبان] بالاخره نفهمیدیم ننه ای؟ ننه بود؟ بچه ای ؟بچه بود ؟شوهری ؟شوهر بود؟ تو کی ای ؟اون کیت بود!؟! [قهقهه][زبان][شوخی]

آی آر آموزش

----------------------- این هفته با : يک تست شخصيت سنجي مفصل تو هم حتما بیا.... خیلی باحاله[زبان] -----------

خوفکده

آموزش گذاشتن متن بر روی آهنگ بدو بیا بیا که آپ شد... -----------