داستان های کوتاه ...سوا کن جدا کن نه.. درهم!!!

 

یکی بود یکی نبود (چنگال رو نم یگم ها)

یکی بود و یکی نبود.. غیر خدا هیچکی نبود..

چند روز قبل از  بدو  سی سال پیش چند نفر را به علت سی در سی بودن داخل ندامت خانه برده بودن..

همین امروز ... افراد سی در سی را قرار بود بهشان رسیدگی کنن.. از بس علم پیشرفت کرده در کامپیوتر ندامت خانه سرچ کردند.. سی در سی های خفن..

بعد کلی اسم امد و همه را که شامل اون چند نفر بودند هم اوردند..

و جار زدند و تو بوق و کرنا کردند که ای مردم کجایید این سی در سی ها فلان بودند و بهمان بودند.. ولی نگفتن که ما اینها را کی بردیم اونجا ادب شن که.. حالا من اومدم که بگگگگگگم...

..........

اصغر آقا بقال سر کوچمون فشفشه و ترقه یم فروخت.. اونم دم چارشنبه سوری.. وقتی می گفتن نفروشین.. امسال بردنش تا ادب شه.. تا الان نیموده بود.. تا اینکه دیدم تو تلفسیون نشونش دادن.. همین چند ساعت پیش.. یه تیکه از حرفهاشم پخش شد ها.. ولی متاسفانه مردم نفهمیدن این ترقه مرقه ها رو به بچه ها می فروخته و البته خفن هاشو به تماشاگرنماها که بزنن چش و چال سرباز مردم رو کور کنن..

اعتراف کرد که اینها رو اجنبی ها م یدن دستش.. و میگن پخش کن.. ولی طوری نشون دادن که مردم فکر کردن اینها رو داده تا بزنن چش و چال مردمی که هی تو خیابون راه می رن و حرف نم یزنن رو در بیارن...

.........

داستان های بالا مثالهایی بودند برای اهل فن.. ورنه هدف دیگه ای نداشتن.. البته واقعی هم نبودند.. هر چند دور از واقعیت هم نبودند..

/ 0 نظر / 4 بازدید