عنوان دزدی..

جایی خواندم که:

بر  اساس تبلیغات ماهواره، مردم ایران کچل‌های چاقی هستند که ناتوانی جنسی دارند و می‌خواهند یک هفته‌ای ویزای کانادا بگیرند!

/ 1 نظر / 4 بازدید
نـانـا

اساس؟؟؟!! جالبه! من فک نمی‌کردم اصولا اساسی داشته باشه تبلیغات اونجوری! حتی اینجوریشم بعضا! حرص نخور خواهر تو این هاگیر واگیر آخرین چیزی که آدم حرصشو می‌خوره اساس(!؟) تبلیغاته به گمونم!!!