این روزها!!!!

این روزها که گفتم مهمان دارم..

فقط انگار جمعه تنهاییم..

شنبه باید خاله و عموی عزیز جون بیان اینجا..

خاله از یکشنبه باید بستری شه...

قند بالا... و انسولین درمانی و این حرفها..

همیشه از انسولین می ترسید.. و حالا...

کمرم گرفته.. درد می کنه به غایت... ا زاون وقتها که قفل می شه...

هنوز صندلی کامی نداریم و البته فرصتش را هم نداریم بریم بخریم..

رو صندلی میز توالتم یه بالشت گذاشتم... تا عضو مربوطه دردناک نشود..

دلم دوست پسر می خواد... نه بابا فکر بد نکنید... ما هر از گاهی برای خالی نبودن عریضه و رفع عقده!!!!!!!!! و طراوت بخشیدن به روابط زندگی مشترک با عزیز جون می ریم تو لاک دوست دختر و دوست ÷سری دیگه..

اونم از نوع خفن بی ادبش...

تازه داشتیم می رفتیم تو لاک که اینهمه خوشی هوار شد رو سرمون...

از شوخی گذشته خوشحالم که دوران ما هنوز موبایل و اس ام اس جا نیافتاده و در دسترس نبود..

خیلی خوشحالم..

فقط فکر می کنم موبایل اون روزها فقط بدرد دور زدن مادرشوهر می خورد که عزیز جون داشت من نداشتم..

این روزها چقدر روابط مزدوجین خراب شده... خدا به خیر بگذرونه...

  پ ن: خیلی مهم: دوستان عزیزی که در فیس همو م یبینیم من سیبی نیستم همون اسم واقعیم.. خواهش می کنم ما رو بدبخت نکنید اخر عمری..

/ 1 نظر / 2 بازدید
نـانـا

هـــــــــا ما خودمان حواسمان بود، واسه همین نگفتیم سیب جون جونی، و گفتیم دوست جون جونی [نیشخند] کمرت چرا گرفته عزیز دل؟ غصه شدم.. [ناراحت][ناراحت] انشالله زودی خوب شی عسیسسسممممم [ماچ]