اولين ديدار سيب کوچولو و کرم درخت سيب!

امروز سالگرد اولین دیدار من و عزیز جون تو ییلاق ( جواهرده است)

البته صبح ساعت ۱۰ اومد و یه سر دیدمش ولی نفهمیدم چه شکلیه

بعد که دم خونه منتظر بودم تا بقیه بیان بریم بگردیم دیدم یه کرم درخت سیب داره از پله ها میاد پایین

من عینک آفتابی داشتم و راحت می تونستم نگاه کنم دیدم هی بدک نیست04.gif 

تازه فهمیدم اینقدر سیب ها کرمو میشن چون کرم ها وسوسه انگیزند

الیبته عزیز جون اون موقع داشت می رفت دستشویی04.gif

یه هو برق از چشماش پرید بیرون

من تازه فهمیدم که بله عزیز جون مثل خودم منو صبح ندیده بود

و این شد که اون تصمیم گرفت قرار یه گردش دسته جمعی رو برای بعد از ظهر بذاره که من بالاجبار باید با اون ها می رفتم و این بود ماجرای اولین دیدار ما

به من و عزیز جون تبریک نمی گید08.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید