اعصاب مصاب ندارم!!!

دخترکم هی می گه می سوزه.. و مای بیبیشو فشار می ده..

نمی تونه جیش کنه..

یعنی خودشو نگه یم داره که نکنه.. انگاری سوزش داره.. امیدوارم الان که بی مای بی بی خوابیده تا فردا خوب شه..

/ 0 نظر / 4 بازدید