غریب پرستی!!!

نمی گم بد کاری می کنید ها نه...

ولی اینهایی که اینجا از بین رفتن .. یعنی از بین بردینشون... اینها لخت نبودند به خدا...

اینها مسلمان بودن..

اینها هم پدر .. شاید شوهر داشتن..

اینها هم عزیز داشتن تا منتظرشون باشه..

اینها حتما عزیز کسی بودن...

اینها هم حداقل اینقدر با ارزش بودن که تشییع بشن...

چقدر خوب غریب پرستیم ما...

برای یه غریبه تشییع نمادین.. برای هم وطن ..

هیهات.. هیهات...

کجا بودین شما برا فرستادن پیام تسلیت..

کجا بودین؟

نکنه نماز شبتون طولانی بود.. اینقدر طولانی که به نماز صبح و بعد به ظهر و عصر و شامتون کشید...

کجا بودید؟

شاید در حال تمیز کردن محاسنتون بودید..

شاید ...

نمی گم گناه نداشت... ولی برای یه نفر اینهمه خبر سازی کردید و هیچکس نیامد بگوید اون تر**وریست بود.. اونو مو *** ساد فرستاد.. اون رو خواستن فیلمی بکشن یهو واقعی شد...

ولی زنان ما پر پر می شوند.. خواهران ما .. برادران ما... نه ببخشید اشرار ما در خیابان ها زیر باتو***م  و گلوله های قاچاقی!!!!!!!!!! جان باختند و هیچکس حتی جرات نکرد بگوید کو ... کجاست...

خوش به حال اون بانوی محجبه که لاقل خیلی ها در تشییع پیکر پاره پاره اش شرکت کردند... و جرات کردند گریه کنند و سیاه شاید بپوشند...

/ 2 نظر / 4 بازدید
گلی مامان غزل

ع×ل×م×ا×ی محترم ق×م، برای کشتار مسلمانان چین بیانیه صادر کردن ولی برای کشتار مسمانان هموطن خودشون رفته بودن توی پستو قایم شده بودن [عصبانی][عصبانی][عصبانی] اینم یکجور غریبه پرستیه دیگه!