عدم امکانات!!!!!!!!!

آدم امکانات داشته باشه.... در حد چی.............. اینترنت نمی دونم چی(می دونم نمی گم تبلیغات نشه) داشته باشه ... بعد یه صندلی کامی نداشته باشه بتونه بشینه اونور رل.. یا همون کامی...

خلاصه کلام به علت داشتن میهمان... و نداشتن صندلی .. دیر تر میام..ولی میام...

/ 0 نظر / 12 بازدید