روزنگار

می دونین چرا روزنگاری نمی کنم؟

چون حرف قابل گفتنی ندارم.

زندگی بیهوده ای دارم.

آدم بیهوده ای هستم.

ولی از این به بعد شاید روز نگاری هم کردم.

شاید.

نانا جونممممممممممم مرسی که هستی. مرسی بابت همه سیب دهنی های ته نوشته هام. الان منم یه سیب دهنی هستم

/ 1 نظر / 14 بازدید
نـانـا

تا وقتی باشم هستم عزیزممممم [قلب][ماچ][ماچ] می‌دونی چرا روزنگای نمی کنی؟ به قول مولانا: من ز بسیاری گفتارم خموش [چشمک]