وقتي مادربزرگت هميشه آن لاينه بايد به فكر بچه باشي!!!!!!!!!!!

مادربزرگم به این نتیجه رسیده که من برا این وقتی عزی جون نیست نمی رم خونه مادرشوهرم چون، ني ني دارم و نمي خوام اونجا از كار كردن بهم فشار بياد...

تازه گفته خوب كاري كرد با عزي جونش نرفت ..براش تو ماشين نشستن سخت بود و ضرر داشت...

حالا به نظر شما من چه خاكي تو سرم بريزم...

جرات ندارم دستم رو شكمم باشه...

مامان بزرگ ميگه: اي كلك.. خوشته وچه ناز دنه... اين سيب مهربون موزيه...

ترجمه: اي كلك داره ني ني كوچولو رو ناز مي كنه... اين سيب مهربون موزي...

البته ترجمه اش واضح بود ها...

تازه من نمي خواستم نهار بخورم... به زور منو مجبور كرد هر چي ميگه بخورم... مي گه به فكر خودت نيستي به فكر اون طفلك باش..

حالا من بدبخت ۸ ماه ديگه بچه از كجا بيارم؟

تازه اگه چاقتر بشم خودمو مي كشم...

مي گه به من كه تو اگعه راست مي گي چرا ماهي نمي خوري؟؟؟

چرا فلان روز .. فلان جا به عزيزجون گفتي آي دلم ميزا قاسمي مي خواد كه حد نداره...

مي گم مامان جون من هميشه شكمو بودم يادت نيست؟

ميگه نه اينبار بيشتر از هميشه عزيز جون هواتو داره...

تازه داشتم با يكي از دوستم حرف يم زدم... بحث غريب بودن بچه ام و اينها بود...(موضوعش از اون حرف بدهاست نمي تونم بگم...)

شنيده ميگه كه برا دكتر زنگ زده بودي...

يه ربع داشتم مي خنديدم... مي گم به خدا اولين حس بچه دار شدن در من بوجود اومد اول به تو مي گم...

مي گه: مو خوا ناجه دروم.. خيلي هم منت دروم... (نمي تونم ترجمه كنم)

يعين به عبارتي از خدامه....

حالا فكر كنين كه تمام فاميل به زودي خبر دار ميشن... و. از اونجا كه مامان بزرگ بنده لقب اينترنت دارن... به زودي مي تونين خبر بچه دار شدن منو رو سايت هاي روز و مطرح جهان ببينين...

تازه خبرگزاري محلي كه عمو بزرگه است به زودي از مسافرت مياد... حالا اون منو تا آزمايشگاه نبره دست بردار نيست.. مي گين نه.. وايستين بهتون مي گم...

خوب تا دوباره مامان بزرگ از كامپيوتر بازي من شاكي نشده باي باي

/ 0 نظر / 4 بازدید