اگه مثل قبل بود....

اگه  بهم نگفته بودی که اینکارم چه بد...

اگه نگفتی بودی که ناراحت میشی...

اگه نگفته بودی که دوست نداری وقتی باهات حرف م یزن گوشی رو اینطور قطع نکن...

شاید...

شاید هنوز هم داشتم با قطع کردن بی خبر گوشی دل عزیز جونم رو هی می شکستم...

مرسی دوست خوبم...

/ 0 نظر / 4 بازدید