وبلاگ خوانی..

تو گوگل ریدرم...

داشتم وبلاگ ها رو می خوندم..

یهو دستم رفت رو کلیک با هیجان داشتم موضوع تحقیقات ازدواجی رو می خونم..

دیدم چقدر موضوعش و نوشته هاش آشناست..

بعدش .. یه خورده فقط بعدش.. دیدم وبلاگ خودمه..

عمق فاجعه انسانی رو در من می تونید ببینید..

 

/ 2 نظر / 4 بازدید