خريد داری ميخوای بری بازار؟

تصمیم گرفتم این پنجشنبه برم بازار.

تعجب نکنین من که گفتم از نفس خرید کردن اجناس اونم به قیمت خوب خوشم میاد. دلیل نداره فقط برا خودم خرید کنم.

امروز به عزیز جون گفتم که رفتی بانک برا منم پول بردار. می خوام فردا برم بازار.

- خريد داری ميخوای بری بازار؟ منظورم اینه که چی می خوای بخری؟

-همینطوری شاید از یه چیزی خوشم اومد.

اهان یادم افتاد می خوام کتری و قوری بخرم. قوری رو چند وقت پیشها شکوندی و من باز موندم با یه قوری تو خونه. کتری رو هم که امروز سوزوندی.

عزیز جونم هم شرمنده شد و نتونست بگه عزیزم پنجشنبه بمون تو خونه استراحت کن.

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهاب

سلام سيب مهربون خوبی؟ چه خبر؟من عاشق خريد کردن هستم. ولی پول کجاست؟؟

محمد دهدار از دبی

دوست عزیز سلام من هيچکسم! تو کيستی؟ آيا تو نيز هيچکسی؟ اينک اينجا ما دو همزاديم، زبان مکشای به دوردستها تبعيد مان خواهند کرد. ميدانی. چه دلگير است "کس "بودن چه آشکارا فريادگر همچو قورباغه نام خويش را بر زبان آوردن روز دامنه دار ماه سرطان ... در باتلاق شگفت انگيز ما رو فراموش نکنید دست حق یارت

محمد دهدار از دبی

دوست عزیز سلام برگ پا ییزم که از شاخ چنار، افتاده ام شاخهء خشکم که من، از برگ و بارافتاده ام نقد هستی داده ام از کف، ز د ست روز گار در میان مرد مان، از اعتبار ، افتاده ام شعلهء آهم ز راه سینه ام، سر می کشد نا لهء درد م که گویا، در شرار افتاده ام نیستم همچون غبار دامن بیگا نگان گوهر نا بم که در عمق بحار، افتاده ام شعلهء شمعم که ، سوزانم وجود خویش را قطرهء اشکم ، ز چشم انتظار افتاده ام حسن او جوش بهار است، لعل او،آب حیات حسرتا ! من، دور از آن لعل وبهارافتاده ام کس بکف آسان نیارد، گوهر نا یاب را زین سبب نایل به کویش، بیقرار افتاده ام خدا کنه ما رو فراموش نکنید هر روز به ما سر بزنید خوشحال میشویم دست حق یار و یاور شما

نانا

سلام سيب جون اومدم ببينم بازار خوش گذشت ؟ چيا خريدی ؟ ساندويچ کثيف هم خورديد ؟ من عاشق ساندويچ کثيفهای بازارم ...

کپلی

سلام سيب جون ! کجائی دو روزه پيدات نيست . گفتم بيام ببينم اگه بازم نيستی ديگه يواش يواش برم تو کار فاتحه که يادم افتاد راستی اکسيژن ساعتی ۲۰۰۰ تومن زدی تو رگ حالا حالا ها از مردن خبری نيست ؟بيا ديگه . از قديم گفتم رهرو آن نيست که گه تند و گهی خسته رود .رهرو آن است که آهسته و پيوسته رود .

نانا

شبهای روشن ، روزهای تیره به روز شد " نگی خبرت نکردم ها " http://nhd817.persianblog.ir/

نانا

چرا نرفتی بازار ؟ عيب نداره اين پنجشنبه برو غصه نخور سيب جونم