خدا مي خوام داد بزنم....

سلام

خوبی؟

با شما نبودم که...

با خدام... با جناب خدا...

خدا جون خوبی؟ خوشی؟

سرت درد نگرفت؟

اینقدر من امروز تو دلم جیغ کشیدم و فریاد کشیدم دلم سر درد گرفت... خدا تو هم سرت درد گرفت؟

ببخشید...

ولی خدا می خوام باز داد بزنم....

داد بزنم............ اه بکشم.... شکایت کنم.... و هی و هی کفر بگم....

بدت میاد نه؟

می گی من چیکار کنم...

خدا جون خودتمی دونی دیشب چه خوابی دیدم...

بعد مدتها یه خواب بامعنی و درست درمون...ولی چه فایده...

تعبیرشو نمی دونم... اینقدر خوابم دهشتناک بود که جرات ندارم برا خودم تکرار کنم...

خیلی بد بود...

خودت بهتر می دونی که... خدا من طاقت ندارم... به خدا که، خدا طاقت ندارم...

باز دیشب از بس غصه خوردم قلبم گرفت... باز تا مغزم تیر می کشید...

باز عزی جونم نشست و به غصه خوردنم نگاه کرد و باز غم عالم ریخت تو دلش...

بار من وانمود کردم خوبم تا اونم خوب باشه... و باز هجوم یه عالمه سوال بی جواب...

باز صبح تو ماشین رفتم تو فکر... ولی اینبار دیگه عزیز جون خودش گفت میشه به .... فکر نکنی....می خوای قلبت بگیره... می خوای من غصه بخورم؟

حالا اون بدون اینکه به من نگاه کنه هم می دونه دقیقاً چی تو مغزمه...

خداااااااااااااااااااااااااااا می خوام داد بزنم... اینقدر تو دلم داد کشیدم دلم سر درد گرفت....

اینقدر که به گذشته تلخ و آینده تلخ تری که داره میاد نگاه کردم.. چشام درد گرفت....

 امروز رفتم دکتر... خودت که دیدی چی شد؟ پس من نمی گم....

و باز هجوم یه عالمه فکر بد و جدید.... اینقدر فیلمنامه تو ذهنم هست که دارم روانی میشم...

همه از کار کردن بیش از حد من خوشحالن جز عزیز جونم...

اونه که فقط منو می شناسه...

می دونه برا دور بودن از همه چیز می رم تو کار...

اینقدر غرق می شم که فراموش کنم من آدمم و یه دنیایی هست که توش جز کار کردن ، چیزهایه دیگه ای هم پیدا میشه...

گیر داده میگه نمی خوام فردا هم بری سر کار... حالا هم داره از اون سر شهر میاد دنبالم که منو ببره اون سر شهر...

تو دلم بهش افتخار می کنم... تو دلم میگم: خدا تو این فرشته مهربون رو برا من فرستادی... پس هیچ وقت ازم نگیرش...

همیشه می گم چه خوبه تو هستی...

ولی خدا ... خدا جون ...

هیچی کاریت ندارم... فقط می خوام داد بزنم... خدا برام کامنت نمی ذاری؟

یه  نشونه.... یه علامت...

می دونم حق داری...

بگو تو مگه همیشه به من سر میزنی...مگه تو تا حالا بهم گفتی دوست دارم....

ولی خداجون تو که خوبی منو ببخش...

منو بخش ...

می بخشی... بهم لبخند  می زنی؟

برام کامنت می ذاری؟

می دونی دوست دارم؟

می دونی به کمکت نیاز دارم...

می دونی اگه فراموشم کنی دق می کنم...

می دونی اگه بهم فکر نکنی می ترکم از غصه...

خدا برام کامنت می ذاری؟؟؟؟؟

یه نشونه... یه نور کوچولو.... یه امید قشنگ...

دوسم داری؟

خدا برام کامنت می ذاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
کپلی

داد بزن مادر جان واسه صدات خوبه !

کپلی

بابا چرا فکر ميکنی خدا سرش درد ميگيره ؟ اون عاشق اينه که منو تو بهش غر بزنيم و هی صداش کنيم . الهی هم در به در بشه هر کی که تو اذيت ميکنه و نميزاره با هم خوب و خوش باشين . هميشه اين جور وقتا به همون ماجرای گير افتادنت توی اتوبوس فکر کن و ببين اگه بهت توجه نداشت ميتونست اون پليسا رو نفرسته و فرداش بابات بايد از ته دره با کاردک جمعت ميکرد می ريختت تو قوطی !پس عزيز دلم اينقدر خون به جيگر اون شوهر بدبختت نکن

سميرا

خداوند : ( اي پيامبر )هر گاه بندگان از تو درباره من پرسيدند به آنها بگو كه از رگ گردن به آنها نزديك ترم . حالا ديدي خدا جلو جلو برامون كامنت گذاشته !