وقتی همسرت کله گنده باشه..مدیر مالی: سلام سیب مهربون خوبی؟
من: ممنون متشکرم... پول باشه کی بد میشه...
مدیر مالی: ولی هنوز حقوق ندادیم که..
من: خوب من که منتظر حقوق شما نمی مونم .. بالاخره یه همسر مهربون پیدا میشه که حسابتو شارژ کنه...
مدیر مالی: (تنها کسی که هویت واقعی عزیز جون رو می دونه) سیب مهربون با ما به از این باش که باخلق جهانی...
من: متوجه منظورتون نمی شم؟
مدیر مالی: بالاخره همسر شما که اینقدر با کله گنده ها می گرده و وضعش خوبه و سری میان سرها داره بهش بگو که دست ما رو هم یه جایی بندکنه...
من: اوه خواهش می کنم نظر لطفتونه شما خودتون کله گنده این... یعنی منظورم اینه که کله گندگی از خودتونه...


پ ن: خوب به من چه که واژه مناسب تری پیدا نکردم...

/ 0 نظر / 4 بازدید