آقای نفهم!!!

یعنی وقتی عموش که شوهر خاله الش هم هست بهش گفت آقای نفهم.. البته به من گفت که او یک نفهم است.. آقای نفهم است..

من اولش کمی تو دلم گفتم نه اینقدرها هم نفهم نیست..

ولی حالا با صحبت های زنش.. (همون جاری جان .. جان جاناااااااااااااااااان) می فهمم که او نه تنها یک نفهم است.. بلکه آقای خیلی نفهم است.. اینقدر نفهم که حد ندارد..

و با حرف ها و حرکات و وجنات جاری جان.. جان جانان دارم به این فکر می کنم که هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سیبی جان.. سیبی جان.. تو کجا بودی اینها کجا هستن..

سیبی جااااااااااااان من قربانت شوم سیبی جان که عمری درد هایت را ریختی تو دلت و بعد از عمری دردهایت را ریختی تو دلت باز و کمی کم ریختی رو داریه این وبلاگ.. داریه همون دایره است..

تا مرهمی باشد بر دل بی صاحابت سیبی جان..

هییییییییییی سیبی جان اگه یه ایپسیلون از این عشوه ها و غمزه ها را از خود بروز می دادی.. و فقط یک هزارم ایپسیلون از عشوه های برزو نداده ات را می خریدند شاید هیچ وقت احساس خستگی از دنیا و ادمهاش و زندگی مشترک و هزار بدختی دیگه سرت آوار نمی شد و تو دلت.. و تو تمام دنیا داد می زدی من یه سییییییییییییییییییب هستم بی دغدغه و خوشبخت...

هی سیبی جان..

یه آدم نفهم.. نه خیلی نفهم.. کلا از اول زندگیت رید به تو زندگیت تا الان که الانه..

دارم فکر می کنم وای بر من اگه این برادر شوهر جان قرار بود دختر باشه و می شد خواهر شوهر جاااااااان.. وای بر من...

خدایا شکرت که به این موجود نفهم چیز دادی تا مثلا مرد باشد (چون از مردانگی فقط انگاری فلان دارد) (با عذر خواهی از آقایون محترم) (با عذرخواهی از خانواده های محترم که گذری رد می شوند از اینجا)

آره خدایا بابت چیز او من ممنونم.. چون وگرنه الان کلا قهوه ای بودیم دیگر...

خدایا من خودم خواهر شوهرم.. ولی از اینکه خواهرشوهر از این نوع  ندارم ممنون..

خدایا کمی به آقای خیلی نفهم فهم بده...

هنوز نمی توانم اینهمه نفهمی اش را درک کنم..

و البته اینهمه زن ذلیلی اش را .. ما که دعا نکردیم ذلیل شود.. ولی اگر کسی دعا کرد ذلیل شود مسلما منظورش زن ذلیل بودن نبوده..

خدایا این دختر چه کرده که مادرشوهرم به خاطر خوش امد او خواهرزاده اش و البته بچه برادرشوهرش(هر دو یکی اند.. ) که جای دختر نداشته اش است را دیوانه خوانده برای خوش امد این دختر.. (این دختر همان جاری جان است)

گفته او اعصاب و روانش قاتی است.. گفته او مشکل دارد.. و هزار انگ بی درمان دیگر..

از خانواده خواهرش گذشته به خاطر این دختر..

پدرشوهرم منزل برادرش نمی رود..

ای خدااااااااااا... چقدر یه نفهم می تواند نفهم باشد و چقدر زن این نفهم می تواند مهره مار داشته باشد..

و البته دو صدچندان نفهم تر از همسرش باشد..

کدام جاری است که اینگونه بلا کش جاری اش می شود (خودم را یم گویم) در حالی که اگر اینها را چاره بود من را هم با خاک یکسان یم کردند.. کما اینکه برادرشوهر جان.. جان جانان تا قبل از عروسی اش در این امر شدید فعالیت داشت.. و از هیچ کاری فرو گذار نبود..

تا بیش از این کتیر (دهن و مهن جاری) جاری جان نپیچیده بروم..

مادرم فردا می آید.. خدا کند حرفی نزند که مشکل ساز شود..

/ 1 نظر / 2 بازدید
نـانـا

عجبا!!! مخم سوت کشید والله! [عصبانی]