انچه گذشت... آنچه خواهد گذشت.. آنچه می گذرد..

سلام...

سلامی چو بوی خوش آشنایی ..

خوبید؟ خوبیم.. شکر...

اینکه چرا نبودم  بعد از خرابی کامی و سرعت بالا و بیش از حد کامی و یه ساعت باز شدن پرشین بلاگ ... بر می گرده به اینکه من مادرم... جان مادرت من مادرم...

یه دختر دارم گل.. که عاشق کامی و این حرفهاست...

من مادرم و وظیفه دارم شکم بچه رو سیر کنم... بشی پیشم بازی .. بشین اینجا بازی (با حالت امری و با صدای بلند و با تحکم اما بچگانه بخونید.) یعنی اینکه خانم دستور می دن من بشینم پیشش بازی کنم...

بعد هم گاهی دستور می دن پاشو.. پاشو.. و ادای رقصیدن در می آرن... یعنی برقصیم...

خلاصه در گیریم اساسی وقتهایی هم که می ضشه می خوابیم..

اکثرا زودتر از اون خوابیم... امشب فقط افتخار دادند و خیلی زود ساعت یک خوابیدند...

خلاصه اینو بگم تا یادم نرفته این چند وقت که نبودیم دوبار رفتیم شمال..

چیه همچین آه می کشه و می گه خوش به حالتون انگاری شمال رفتن ما عین بقیه است.. نه بابا رفتیم شمال...

ولی باور کن یادم رفت دریا رو ببینم..

یادم رفت تفریح کنم..

یه دو هفته ای هم عسلک سخت بیمار بود..

سخت یعنی خیلی سخت..

چند سانسی هم خاله صغری پیش ما امد و رفت...

دستش درد نکنه...

یه سفر سه روزه هم داشتیم به مشهد..

حدود ١٧ بهمن.. و ١٩ بهمن هم برگشتیم..

جاتون خالی.. با هواپیما رفتیم.. و برگشتیم...

اینو گفتم که بگم اگه بچه کوچیک دارین بهترین وسیله است.. دفعه قبل با قطار دهن ما صاف شد...

اگه دیدین یا شنیدین که بچه نازی وقتی از پله های هواپیما داشت م یرفت بالا داد می زد و بای بای می کرد و هی می گفت خداحافظ بچه ها.. خداحافظ مامان خداحافظ بابا بدنین اون فرگل من بوده...

به زودی .. عروسی برادر عزیز جون است..

و ما یه هفته قبلش می ریم اونجا..

دعا کنید دخترم سلامت باشه و سلامت بریم و سلامت برگردیم.. و سلامت بمونیم..

دعا کنید عروسیشون به خوبی برگزار شه...

دیگه اینکه دخترم خیلی کارهای قشنگ می کنه..

خیلی حرفها یم زنه..

حال نوشتن ندارم و مجال گفتن هم فعلا نیست..

ولی از همشون که نه ولی از بیشترشون فیلم گرفتم...

برای دخترم لباس محلی دوختم...

عزیز جون هم خوبه.. یکی انگاری حالشو پرسید...

دلم برا اینجا تنگ شده بود...

دیگه فعلا برم تا بعد...

/ 0 نظر / 4 بازدید