راحت باشید!!!

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

دارید می رید بیرون دیگه راحت باشید.. نگران نگاه های ناجور آدم ها نباشید..

نگران نباشید ممکنه کسی به شما چیز کنه...

آخه این چند وقته همه اون نگاه ناجورها (اکثر قریب به اتفاقشون) و اون چیز.. بیب .. بوق .. بیب .. ها...

همون نقطه چین ها...

تو پشیمون گاه کوچک کاه ریز!!!! (اگه گفتی معنی کدوم مکان مقدسه!!!!!!!!!!)

به وسیله یه سری از پشیمون شده ها که الان متنبه شدند اگه زنده باشن.. خودشون رو ارضا کردند..

هر چند اینها ارضا شدنی نیستند...

هووووووووووووف...

خفه شدم... از اینهمه ازادی ..

/ 3 نظر / 2 بازدید
قله نشین

سلام دوست خوبم تولد سی ساله گی تو ن مبارک انشالله امسال به همه ارزوهای خوشمل تون برسید ممنون بابت پسورد الان میخوام بشینم بخووونم تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب]

قله نشین

سلام دوست خوبم تولد سی ساله گی تو ن مبارک انشالله امسال به همه ارزوهای خوشمل تون برسید ممنون بابت پسورد الان میخوام بشینم بخووونم تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب]

قله نشین

سلام دوست خوبم تولد سی ساله گی تو ن مبارک انشالله امسال به همه ارزوهای خوشمل تون برسید ممنون بابت پسورد الان میخوام بشینم بخووونم تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب] [قلب][هورا][قلب][هورا][قلب]