من مو می بینم و تو پیچش مو!!!

تو وبلاگ دایی جان داشتم گل گشت م یزدم و پست جدیدشو می خوندم..

در مورد پرنسس کوچولو که چه عرض کنم.. خانم پرنسس ناز نوشته بود..

عکس زیبای دختر خوشگلش هم بود..

من داشتم تو دلم قربون صدقه اش م یرفتم.. چون فرگلم دم دستم بود.. گفتم مبادا ناراحت شه..

فقط یه ای جوووونم بلند گفتم..

فرگلم اخم کرد و گفت: دیدی کار بدی ترده.. دیدی؟ بالا رفته..

من به حرف فرگل توجه نکردم و تو این فکر بودم چقدر کابینت های دایی اینها ارتفاعش کمه.. کلا داشتم تو عکس کنکاش م یکردم که دایی از چه زاویه ای عکس گرفته.. که اینقدر همه چیز کوتاه به نظر یم رسه...

که باز فرگل داد زد:دیدی مامان بالا رفته.. میز رفته.. دیدی؟ کار بدی ترده.. و دستشو به علامت زدن و دعوا کردن به طرف عکس پرنسس نشونه رفت..

بعد گفت:دید.. ن آشی پا زده.. اراب ترده.. (دفتر نقاشی شو خراب کرده)

که من یهو متوجه شدم.. ای دل غافل.. پرنسس جون بالای میز آشپزخونه است .. و فرگلم با یه بار دیدن و در همون لحظه اول متوجه شد..

..........

دایی جان کامنت دونیت باز نشد..

دایی جان قربون اون دخترک نازت.. ببوسش

/ 3 نظر / 4 بازدید
شهاب

شما لطف داری آبجی. شما هم فرگل ناز دایی رو ببوس با این حرف زدنش [گل]

نـانـا

عجب تفاهمی داریم من و سیبک جان! [نیشخند] البت در اینجا شاهههههررر می‌فرماید امان از حسودی! اگه قربون صدقه نمی‌رفتی چه بسا که اونم اینقذه تیز نمی‌شد که گزک بگیره ها! اونقذه حال می‌ده وقتی بچه ها اینجوری حسودی می‌کنن! آدم می‌خواد یه لقمه ی چپشون کنه [شیطان] راستیییییییییییییییییی نگفتم!!!!!! ما هم یه قدم نو رسیده داریم تو فامیل!!! حالا بعدا میگممممممممممم مصورررررررر [نیشخند] ولی بگو واسم حرف در نیاره ها تا اطلاع ثانوی [نیشخند][دلقک]