همیشه بچه!!!

سلام

خوبید؟

خوبیم...

نمیدونم چرا.. ولی دوست دارم اینو بنیوسم تا هم خودم یادم بمونه.. هم وقتی فرگلم این میراث گرانبهامو داره یه روزی می خونه اینو بدونه.. هم اینکه اونهاییکه نمی دونن بدونن..

میراث من همین وبلاگمه دیگه... می خوام یه روزی بدمش به فرگلم.. منظورم از وبلاک همین نوشته هامه...

حالا فکر می کنین چی دارم می گم...

الان داشتم طبق معمول همیشه فرگلم رو رو پاهام می خوابوندم.. یاد حرکات گلی جونم افتادم.. یاد اینکه وقتی بدونه هستم احساس آرامش داره.. گاهی وقتی چیزی نگرانش می کنه می یاد و می چسبه به من... خودشو طوری به من می چسبونه انگار دارم فرار می کنم.. گاهی هم وسط بازی گوشی هاش می دوئه طرفم (البته چهار دست و پا) تا صرتشو بماله به صورتم و من ببوسمش...

می دونین خیلی وقته بزرگ شدم.. یعنی می گن بزرگ شدی.. خیلی وقته دیگه روم نمیشه برم تو بغل مامانم.. خیلی وقته.. ولی می دونین خانم ها هر چقدر هم بزرگ شن.. یعنی دختر ها هر چقدر هم بزرگ شن باز یه وقتهایی بدجوری دلشون بغل مامانشون رو می خواد...

خواستم بگم تا فرگلمم بدونه که یکی از اون روزهایی که دختر ها دلشون مامنشون رو می خواد وقتیکه خودشون مامان می شن...

اون موقع که فرگلم دنیا اومد کلی احساس کردم به مادرم نیاز دارم.. فقط به بودنش.. به نوازشش و به حرفهاش...

حالا اینها رو م ینویسم تا بهت بگم .. دخترم .. بهترینم ... اینو بدون مامان همیشه آغوشش برا تو بازه.. و همیشه برا نوازشت برا شونه کردن موهات.. برا بوسیدنت . ... برا شنیدن حرفهات... برا شنیدن داستان هات .. و برا هر کاری که تو بخوای وقت داره.. حت یاگه خودت مامان یا مادر بزرگ باشی...

مامان همیشه برات وقت داره حتی اگه جسمش تو این دنیا نباشه.. مامان همیشه برات وقت داره حتی اگه بعد 1000 سال بری بهشت ....

قربونت برم گلم ...

/ 0 نظر / 4 بازدید