حال گیری با عیدی!!!

خونه عمه که رفتیم دختر عمه ام هم بود..

شوهر دختر عمه در یه اقدام غافلگیرانه (از خودش غافل گیری کرد.. یعنی خودشو غافلگیر کرد) پرید و با یه ژست خاصی به فرگل هزار تومن عیدی داد...

عزیز جون هم به دختر اون 5000 تومن عیدی داد..

شوهر دختر عمه کارمند بانکه..

وقتی دیدم ماشین خریدند کلی خوشحال شدم..

خونه هم دارند.. تو شمال زمین هم خریده..

ولی نم یدونم چرا همه اش در حال مقایسه خودش با بقیه است..

عزیز جون هم از این نقطه ضعفش حالا داره برا حال گیریش استفاده می کنه..

وقتی اومد و مرکب ما رو دید کلی چشاش گشاد شد..

حالا این بماند که ما خونه مونه نداریم..

..

تو ماشین عزیز جون برگشته می گه دیدی.. چطوری حالش رو گرفتم..

همچین با ژست اومده به فرگل 1000 میده انگاری چه کرمی کرده..

منم بهش 5000 تومن دادم..

تا حالشو بگیرم..

من گفتم تو بی خود کردی...(البته با شوخی ها) می خوای حال گیری کنی بکن چرا به جیب ضرر می زنی.. من به دخترش عیدی داده بودم..

معصوم و زهره هم گفتند خوب حال مار و بگیر مهندس... ما خوشحال می شیم ها...

...

این بود خاطره ما از روز سوم عید به گمانم...

/ 0 نظر / 6 بازدید