بغض يک سيب

سلام امروز با دست درد شدید از خواب بیدار شدم

دیروز تو شرکت دستم مجروح شد و کلی گریم گرفت

ولی عمق فاجعه امروز بعد از سرد شدن کامل دستم هویدا شد

می دونم برام دعا می کنید (چه خوش خیالم مگه نه؟)

دیشب دو.باره از اون روزها بود که بغض چند وقته داشتم و کلی برای عزیز جون دعوا کردم اونم کلی دلش برام سوخت

کلی دیشب نازم کرد (البته همیشه نازم می کرد) کلی من دوباره غصه خوردم

اینقدر گریه کرده بودم که چشمام اندازه نخود شده بود

بعد دیگه دلم یه خورده آروم شد

حالا هم بد نیستم

عزیز جون هی صورتش پر عرق می شد

می دونستم از ناراحتی و شرمندگیه (البته من نمی خواستم اون شرمنده باشه) ولی خوب نمی تونستم کاری کنم

همه مردم های عالم بدونین من عزیز جونم رو کلی دوست دارم و عاشقشم

من عزیز جون رو دوست دارمممممممممممممممممممممممممممم

/ 0 نظر / 4 بازدید