زانتیا!!! تلویزیون ... عقرب!!!

صغری دیروز بدجوری رفته بود تو لک.. همون لاک... اخه برنده نشدیم.. تو قرعه کشی اون زانتیا...

انگاری صغری به خودش قول داده بود می بره...

ما هم خوبیم.. شکر...

دعا کنتین این گل گل مادر خوب خوب شه.. خسته شدم...

خودم کمی روان پریشم.. انگاری خیلی دلم می گیره...

این تبلیغ فرش و گلیم رو دیدین.. مردم انگاری اسکل هستن.. اون مرده هر لحظه یه طرف ایستاده..

اون تبلیغ کما ملکی رو دیدین؟

زنه داره میگه من دیر میام.. مرتیکه ناقص از این ور داره یم خنده انگاری یکی داره براش جوک میگه..

اون تبلیغ قالی شویی پایتخت رو دیدین؟ مرتیکه چقدر زشت ادا در میاره...

بخه خانه برمی گردیم رو دیدین.. اون زنه هست .. آخر اسمش رو یاد نگرفتم... وقتی پاشو می اندازه رو پاش خاک دور چادرش منو حرص میده.. تازه گاهی می بینم بدجوری به اون کسی که داره آشپزی می کنه نیگاه م یکنه.. انگاری میخواد مسخره اش کنه.. دیروز این دکتر نظری و اون خانومه خیلی بد داشتن رفتار می کردن.. خیلی رفتارشون زننده بود..

چیه تعجب کردین؟؟؟ خوب از صبح تلویزیون با من بیداره تا وقتی میخوام بخوابم... به زودی می سوزه...

من برم... خوب..

راستی از بس خواب عقرب دیدم دیگه به سایه خودم هم مشکوکم.. خیلی بده ها...

یه شب از خواب با ترس پریدم.. طوریکه عزیز جون ان لاین شد ببینه چرا من هی خواب عقرب می بینم.. یعنی رفت تو اینترنت تعبیرشو ببینه...

رستوران باباجونم هم داره تموم میشه.. دعا کنینی کارش بگیره...

شنیدم اشپزخونه اش خیلی خوب شده.. محتاج تجربیات شما در این زمینه رستوران داری هستیم.....

دلم برا دوستان گالم تنگ شده..قرفون سه تا خودمانی خودمون...

یکیشون به زودی متولد میشه.. یادم نرفته داداش...از الان مبارکه

/ 1 نظر / 4 بازدید
آوامین

[قلب][بغل][ماچ] مواظب خودتون باشین... راستی کی قراره متولد بشه؟![سوال]