سيب کارمند

سلام

صبح به خیر

خوبم

کلی هم حرف دارم

ولی امروز رو شاید باید بی خیال من شین

گفتم شایدها

حالا اگه بیشتر از همیشه اومدم نخندین خوب...

/ 3 نظر / 3 بازدید
شهاب

سلام سيب مهربون اينجا اگه بگم اول که ناراحت نمی شی؟ راستش امروز يه کم اوضاع کشکمشيه. ناراحنم

همايون

کار زیبای بود ( دایره دایره دایره......... از سنگی که تو در من انداختی.......) سری به من هم بزنید

حميد رضا

کار زیبا و دل نشینی بود. (پرسه ی در سوت وکور ایستگاهی خالی از تو تیک تاک ساعتم بود و نگاهی خالی از تو دیر وقت است و خیابانی کسل از بی تو بودن انتظارم اشتباه است اشتباهی خالی از تو مطمئن هستم که حالا مثل تو کم نیست٬ اما مثل من تنها یکی مانده به راهی خالی از تو دفترم باز است و در بین غزلها گیر کردم لابلای خط خطی های سیاهی خالی از تو حس خوب وناشناسی می شود جاری میان.... پرسه ی در شب که دارد قرص ماهی خالی از تو لااقل ای کاش این را زودتر فهمیده بودم زندگی زیباست٬حتی گاهگا هی خا لی از تو) سری به من هم بزنید