فکرکنم پرشین بلاگ دیوونه شده

یا اینکه من چشام نمیبینه

مطلب قبلی یا ۵ بار فرستاده شده یا اینکه اصلا نیومده...

در هر صورت شما آخریشو بخونین من اگه دیدم... اضافه هاش رو پاک می کنم...

شاید هم پرشین جون دیده تعطیلم اونم کرکره مغازه منو کشیده پایین  دزد نیاد

/ 1 نظر / 4 بازدید
مازنی پاپلی

سیب مهربون ؛ راستی راستی حالت خوبه ، ۵ بار چیه ؟، پست کدومه؟ ، این پستت دو بار اومده ، پست قبلیت هم که در مورد تا ظهر حتما تعطیله بود یک بار . کدوم پست رو می گی حالا ؟. خداحافظ همین حالا