پارک سر خود....

مادر.. واژه زیبایی است...

کاربردهای فراوان داشته . ارزش فراوان+!!!!!

مخصوصا اگه پارک سر خود هم باشه...

چیه.. فرگل خانم محترم وقتی من به ژهلو دراز کشیده بودم تا بلکم یه گم کفه مرگم رو بذارم.. و کمی بیاسایم.. از سر و کول من طبق معمول بالا می رفت..

انگشتشو می کرد تو چشم و می گفت مامان بیداری؟ آبیدی؟

 

 

یهو وسط های هوی اون فهمیدم که داره یم گه بچه ها.. پارک...

سرسره...

و از سر من می رفت تا سر باسنم.. بعد از اونجا سر می خورد و از ژاهای آویزون من می افتاد پایین تخت رو بالشتهاش...

ای قربونت برم مادر که پارک سر خود هم هستی..

......

پ ن: مادران لاغر اندام بی باسن از این نهمت نه نعمت.. نهمت الهی بی بهره اند.. و نیم توانند پارک مناسبی برا فرزندانشان باشند.. دلتان بسوزد

/ 1 نظر / 4 بازدید
آوامین

[ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]