بابا جون داری حالمو به هم می زنی..

با  احترام به ساحت بزرگوار پدرم..

و با رعایت شئونات...

بابا جون داری حالمو به هم یمزنی.. لااقل ۶ ماه که این دوست معصوم داره میاد اونورها.. با برو بچز می ره بیرون..

یه شب تا صبح که پیش تو خوابید.. صبح پا شدی براش قصه حسین کرد شبستری گفت.. از خاطرات ننه قمر براش حرف زدی...

یه بار.. یه بار به دخترک معصومت نگفتی دخترم.. عزیزم.. پاره تنم.. بلا کش من.. چه خبر؟ چی شد؟

منتظری تا خانواده اش بیان که بندازی تو پاچه شون ... و دختر معصومتو عقد کنی و مسئولیت از سرت باز کنی؟ اره؟

واقعا که..

اون و خانواده اش از خداشون که دخترتو ببرن.. مفت ببرن...

ولی تو چی باباجون..

حالا که پسره اومده محترمانه بشینه تو خونه تو حرفهاشو بزنه تو رگ غیرتت زد بیرون و قلمبه شد..

بابا جون با نهایت ا حترام بگم که حالم از این اخلاق گهت به هم یم خوره..

واژه مودبانه و با احترامی برا این اخلاقت پیدا نکردم..

داداشت هم همینطوره.. و البته بدتر..

تو که طرفدار داداش بی ادبت هستی نکنه شبیه اون هستی...

می دونی بابا ... میدونی.. تو خوبی.. ولی.. ولی این رفتارت منو دچار تهوع می کنه..

همین که برا زن مهربانت ارزش قائل نیستی...

مادرم هر چی باشه زن توئه..

تو برداشتی اوردی تو خانواده مسخره ات.. با یه عالم فامیل بی شعورت..

نمی خواستم بگم ها.. ولی خانواده بی شعوری داری...

اینقدر بی شعور که حالم ازشون به هم می خوره...

همون عمه جون که سنگش رو به سینه می  زنی .. و امروز غصه دار زندگی بی سرو تهش بودی.. همون عمه... دخترشو عزیز جون استخدام کرد.. خب..

بگو خب...

نه تنها براشون منظور بود.. نه تنها به نظرشون اومد.. بلکه یه تشکر خشک و خالی نکردند...

حالاتصمیم گرفته دختر عمه خوشچل ما خواهر خوشچل ترشو بیاره سر کار.. فکر کن.. موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمبش می بست..

..........

خلاصه بابا ..

یه کاری کردی من هم بهت دروغ بگم..

....................

درسته مثلا به فکر بچه هات هستی ولی نیستی.. قربونت اینها اون سیبی با حجب و حیا نیستند.. و اگه یه روز ازدواج کنند.. شاید فقط برا این باشه که از دست این اخلاق شناورت خلاص شن..

و از دست بی احترامی هاییکه به همسرت می کنی..

دلم یم خواد یه روز بهت بگم .. یه بار دیگه اینطوری پشت سر مادرم حرف زدیو به هش توهین کردین.. مادرمو میارم خونمون و تا اخر عمرم نوکریشو می کنم......

در حق مادرم خیلی نمک نشناسی بابا خیلی..

 

/ 3 نظر / 2 بازدید