وقتی عزيز جون می خواد سيب کوچولو رو ناز کنه

دیشب عزیز جون می خواست منو مورد تفقد خودش قرار بده و نازم کنه چون مصدوم بودم

منم داشتم عشوه شتری می اومدم و خودم رو لوس می کردم

تو حال دراز کشیده بودم و تازه سریال بسیار زیبای نرگس تموم شده بود!!!!!!!!

به پهلو خوابیده بودم که عزیز جون با احساس گفت : قربونت برم ناز من09.gif04.gif چقدر صورت یه طرفش نازه 04.gif13.gifکه من از خنده روده بر شدم24.gif

اخه منظور عزیز جون من از ...صورت یه طرفه... نیم رخ من بوده 24.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید