چرا به سوالات من جواب نمی دين؟؟

چرا به سوالات من جواب نمی دين؟؟؟

من که با کسی شوخی ندارم.

چرا هیچکی نمیم گه بابانوئل چه شکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
شهاب

دقيقا همون شكلي تو فكر مي كني.

شهاب

راستي فاستوس يعني چي؟