شاخ..

داداش کوچیکه رو اوردیم زیر پر و بال خودمون بگیریم..

هر چند وقت یه بار بهش گوش زد می کنم اگه حالا که ما داریم بهت پر و بال می دیم.. و این حرفها روزی بخوای برا من شاخ بشی خودم اول شاختو می شکنم و بعد با خاک یکسانت می کنم..

.....

اصولا هر کی می اد با ما کار می کنه یا شاخ می شه.. یا میلیاردر می شه بعد از زدن زیر آب ما..

این موضوعات گسترده ای دارد که در این مقال نم یگنجد..

تا کنون هی این عزیز جون خان ما می آمد به این داداش کوچیکه می گفت .. بابا جان سرتو از تو اون لاکت بیار بیرون.. و کلی نصیحت گوش نداد..

حالا اومده تو محیط کار واقعی از بس شگفت زده است که تا دیر وقت تو شرکت می مونه..

چند بار یواشکی به من گفته من ول معطل بودم..

...........

دیشب طی مراسم شاخ شکنون .. به داداش کوچیکه گفتیم که حالت رو می کنیم تو قوطی.. اگه فلان شود و بیسار شود...

عزیز جون گفت سفته هات رو می ذارم اجرا..

داداش کوچیکه گفت که ببین مسائل خانوادگی را با کار قاتی می کنه..

عزیز جون جمله قصاری گفت که: اگه طی مسائل خانوادگی نبود که الان تو شرکت من کار نمی کردی..

داداش کوچیکه: چی؟

عزیز جون: با سوادتر بودی.. خیلی اند کار بودی.. تجربه داشتی.. چی؟ تازه خودم فرستادمت الان کلاس شاید یه چیزی بشی...

چون داداش سیب جان بودی گفتم بیا.. وگرنه بیکار بودم .. یه نفر با تجربه تر می اوردم..

هر وقت هم سیبی بگه می اندازمت بیرون..

داداش کوچیکه: خوب راست می گی..  من ممنونم

............

البته تمام صحبت ها دوستانه بود لحن نوشتاریم کمی بد شد...

/ 1 نظر / 4 بازدید
نـانـا

اینجور مراسم جدا لازمه! هرچی طرف نزدیک تر باشه، مراسمش لازم تر! فقط هم محض خاطر خودشون نه خودمون! [شوخی][ماچ]