اطلاعات مذهبی در حد تیم ملی!!!

یعنی من بابت اون موضوع اعتکاف به عزی زجون خندیدم.. الان که نه.. دو روز پیش با صغری پشت تلفن داشتیم در مورد امدنش و کی نوبت دکتر مامی خوشگل را ست کنیم صحبت یم کردیم... او گفت بگذار یه  نگاهی بیندازم به تقویم..

بعد گفت 5 مرداد که تعطیله... گفتم بابت چی.. گفت نم یدونم میلاد حضرت قائم!!!!(با تعجب بخوانید)

بعد گفت حضرت قائم؟!!! ما حضرت قائم نداشتیم.. کدوم امام بود؟ شاید هم امام نیست...

بعد من دیدم نه جدی جدی داره ریپ می زنه گفتم .. صغری جان منظور حضرت مهدی هستند..

 

/ 0 نظر / 5 بازدید