آرزوهای کوچک اما دست نیافتنی!!!

خدایا دوست دارم در عنفوان هلو شدن.. و ولین ساعات هلو بودن این خانواده دو نفره مهربان کنارمان نباشند..

خدایا یعنی می شود؟

دوست دارم همسرم را عشقولانه در میان هال در آغوش بکشم..

خدایا یعنی می شود؟

همسر طفلکی ام می گوید دلم می خواهد بسان قدیم با هم شوخی های بی ناموسی .. نیمه بی ناموسی.. و حتی با ناموسی !!!! بکنیم.. اما اصلا با دیدن این دختره لبم نم یخندد .. چه برسد با تو شوخی کنم..  می شود در استانه هلو بودن هر چی شوخی که توش موس دارد بکنیم . هر چی هم موس نداشته باشد بکنیم و بتوانیم خوشی های اندکمان را ابراز کنیم... و نگران حسادت کسی نباشیم که مبادا موج حسادتش آشیانه کوچکمان را آتش زند..

خدایا یعنی می شود؟

خدایا کمی به این خانواده دو نفره ادب بیاموز شاید روزی از دهانشان در امد ممنون سیبی ..

یا سیبی جان دوست داری بری بیرون برو ها.. به خاطر من پاگیر خانه نشو..

هی هات..

خدایا یعنی می شود؟

می شود تولدم .. روز هلو شدنم .. این ها را نبینم.. و خوش باشم.. می شود؟

همسرش که بدجوری دارد بهش خوش م یگذرد..

می گم خوب شد اینها با خاله همسر اینها زدن به تیپ و تاپ هم وگرنه اینهمه بیماری جاری جان تخسیر که بود..

الان عطسه هم می کند تخسیر اونهاست که اعصابش را به هم زدند..

مادرشوهرم که از بیماری های بیست سال پیشش تا دو سال بعدش را هم گردن انها گذاشته..

می گم اگه بیماری چیزی دارید بدانید و اگاه باشید بابت خاله همسر اینهاست..

طفلکی ها..

می گم مادر همسرم اینها و برادرش و بقیه آیا گذشته شان را یادشان نمی اید؟

ای خدا..

من که از دست دردم بابت عصبی شدنم خوابم نمی برد .. چه بگویم..

..........

 

داخلی منزل.. هنگام پخش یکی از این فیلم های هندی.. ویجی!!!!!!!!!!! در نقش پدر شوهر دارد عروسش را مورد تفقد قرار م یدهد..

جاری می گوید: این را که می بینم یاد بابا م یافتم...

من: اره بابی منم خیلی با محبته..

جاری جان: نه یاد پدر شوهرمون می افتم..

من: نیگاهش می کنم..

جاری جان: خیلی با احساس بابا مگه نه؟

من: نگاهش می کنم..

جاری جان: خیلی شبیه باباست ها.. احساساتی .. با ناراحتی عروسش ناراحت می شود و. گریه می کند..

من: نگاهش می کنم..

جاری جان:...

من: نگاهش می کنم

جاری جان:..........

من برای اینکه دیگر ادامه ندهد و من را یاد احساسات لطیف پدر شوهر مهربانم نیاندازد  یم گوید اره.. خوب شاید..

.....برای عزیز جون که گفتم.. او گفت.. آره خیییییییییییییییییلی احساساتی بابی من.. فقط نمی دونم چرا من ندیدم ...

............

قزن جون اینها نم یدانند موس چیست.. حتی شوهرش که یه مدرک فوق دیپلم کامپیوتر دارد..

البته همسرش با کامی کار می کند.. ولی در حد کار نقشه کشی اخه یه مهندسی هم مثلا داره..

ولی کلا از اینترنت در حد یه جلبک هم نمی دونه..

چند وقت پیش خودم براش یه ای دی درست کردم.. اخه بلد نبود و استاد فوق لیسانسش می خواست...

خواره برو روسری سر کن شاخات که الان در اومده بدجوری تو ذوق می زنه...

من برم.. فرگل تقاضای رقص دو نفره هندی ازم کرده.. دامنش هم اورده پوشیده.. فرگل دامن را فقط نشان عروسی رفتن و رقصیدن م یداند..

تا بعد بای..

آهان کار از محکم کاری عیب نمی کنه.. کار دیگه.. منم خوشششششششششششششش شانس...

/ 3 نظر / 2 بازدید
شهاب

3 روز مونده هلوووووووووووووووووووووووووو ولی خیلی عصبی نباش هلو جان. برای پوستت ضرر داره

مریم

آه ای هلوی ناب بی خیال اونا ... من بودم فرگل رو یه دوساعتی می ذاشتم پیششون و با شوهرم یواشکی می رفتیم شام بیرون... خدا بدادت برسه باز تو چقدر صبوری که اینا رو تحمل می کنی و به روی خودت نمیاری