اسفند دونه دونه اسپند صد و سی دونه!!

به علت ظارسازی های فرگل خانو و خندیدین های پی در پی ما در بیرون از منزل مامانو بابا م به دقیقه دارن هی برام اسپند دود می کنن... من خیلی خیلی لوسم.. انگاریخیلیخیلی هم خوشگلم.. همه هی منومی بوسن.. مامان قدیمها خودش کلی ژسر دنبال خودش ره می انداخت!!!!!!!!!!!الان کلی زن و بچه دختر و پسر به خاطر من وقتی تو بغل مامان هستم دنبال مامی راهمی افتن.. مامان م گه تو نباید تو بغل بابات باشی اعتباری به خانوم ها نیست.. مممکنه دستشون در بره لپ بابا رو ه جای من بکشن.. منکه نفهمیدم خوب می شه اگه اینطوری بشه؟!!!

خلاصه اینکه مامان از دست مردم لوس که میان منو ب اجازه و یواشکی می بوسن حرصی و شاکیه...

مهمونهامون رفتن..

من کلی لباس نو دارم که برای عید خریده شده... بای تا بعد..

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
آرش

سلام سیب مهربون... قشنگ بود... تو اتاقم منتظر قدمت هستم..

آوامین

[ماچ][ماچ][ماچ][ناراحت][گریه]ایناو اسه این بود که دلم گرفته...