خیانت!!!!!! از مجموعه رازهای خانواده خوشچل ما متاسفانه!!!!!!!!!!!!

لعنت.. لعنت آسمانها و زمین بر تو... لعنت کائنات بر تو...

لعنت بر تویی که با داشتن زن و بچه می روی و به همسرت خیانت می کنی...

لعنت بر تو که مردانگی را در داشتن نشانی می بینی که در سن کهنسالی هم برایت اسباب خیانت است.. همان اسبابی که جوانی را از همسرت گرفت شاید!!!!

لعنت ... لعنت بر تو که قدری برای خود نگذاشتی ، با قدرنشناسی از همسرت...

لعنت بر مردانی که بویی از مردانگی نبرده اند...

لعنت بر مردانی که زن ستاندند در حالی که فقط نیاز به رفع نیازهای جسمانی داشتند.. همان نیاز که با فاحشه ای... یا تن فروشی قابل ارضا بود....

لعنت بر مردی که برود زن بستاند .. ولی به او خیانت کند..

.......................................

 

لعنت...............

لعنت.. لعنت آسمانها و زمین بر تو... لعنت کائنات بر تو...

لعنت بر تو که به همخوابگی مردی می روی که زن دارد...

لعنت.. لعنت آسمانها و زمین بر تو... لعنت کائنات بر تو...

بر تو که کانون خانواده ای را در پی هواهای نفس و جیبت !!!!!!!!! فدا می کنی...

لعنت.. لعنت آسمانها و زمین بر تو... لعنت کائنات بر تو...

بر تو که آبروی خانواده ای را می بری .. تا نمی دانم چه را ارضا کنی...

لعنت.. لعنت آسمانها و زمین بر تو... لعنت کائنات بر تو...

مخصوصا بر تو که همخوابگی با حتی پیر مردی متاهل را به داشتن چه ترجیح می دهی...

...........

 

پ ن: آقایان محترم.. به شما بر نخورد.. ولی واقعا اگر نیازی جسمانی دارید که با همسرتان رفع نمی شود.. خیلی مردانه.. مردانه این را بیان نموده .. و در صورتی که همسرتان توانایی جسمی.. چه می دانم روحی مورد نظر را ندارد خیلی محترمانه قبل از انجام هر کار احمقانه ای از او درخواست جدایی کنید.. مرد باشید و در پی هواهای نفستان .. مردانگی را فراموش نکنید...

خواهرانه می گویم.. مرد باشید..

حتی اگر همسر مورد نظر خانمی باشد که زیر هواهای نفس شما ناتوان شده باشد و پاسخگوی نیازهای شما نباشد.. مرد .. باشید.. و انگ بی مهری به همسرتان نزنید..

مرد باشید ای نامردان .. مرد باشید...

و اما ای خانم محترم یا به نسبت محترم.. یا بهتر بگم در ظاهر محترم..

انتقام بی مهری هایتان را با خراب کردن کانون خانواده دیگری نگیرید..

سیر کردن شکم فرزندانتان را می توانید با افراد مجرد تجربه کنید.. یا زن مرده ها.. یا بی زن ها..

نه با مردان زن دار...

دنیا همیشه رو یه پاشنه نمی چرخه گلم...

 

 

بعدا نوشت: مرده شور زندگی ای ببره که با تداومش باعث می شه آمار طلاق د رایران و جهان کم شه..

هر چند با تداومش آمار خیانت رو در ایران بیشتر از پیش می کنه...

/ 1 نظر / 6 بازدید